Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dla osób niesłyszących

Dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Komendą Powiatową Policji w Myszkowie -  e-mail: komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 15.09.2014
Data modyfikacji 15.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Modrykamień
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Modrykamień
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Modrykamień
do góry