Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Strona znajduje się w archiwum.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Powiatowego Policji w Myszkowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.
Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Myszkowie należy przeprowadzić następujące czynności:
1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
Instrukcja dotycząca zakładania konta


2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot: Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Instrukcja wyszukiwania podmiotów


3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.


4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Link do składania wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie: Wniosek

Metryczka

Data publikacji 17.04.2009
Data modyfikacji 17.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Orman-Klamek
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Orman-Klamek
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Orman-Klamek
do góry